Duitse Kakkerlak

Leefwijze.

Behalve in woonhuizen kunnen Duitse kakkerlakken in onder meer levensmiddelenbedrijven, bakkerijen hotels, restaurants, ziekenhuizen en aan boord van schepen in grote aantallen voorkomen. Ze verspreiden een onaangename geur, die ook door levensmiddelen kan worden opgenomen. De geur wordt veroorzaakt door het uitscheidingsproduct van een rugklier. Voor kou zijn ze gevoelig. Een temperatuur van -4 C gedurende ca. 12 uur is doorgaans fataal. Ze prefereren een temperatuur van 25-32 C en een relatieve luchtvochtigheid van 70% of hoger.
Duitse kakkerlakken zijn alleseters en voeden zich enerzijds met onze levensmiddelen, maar kunnen ook leven van dode dieren, uitwerpselen en afvalstoffen en kunnen dragers zijn van o.a. bacteriën en mijten. Mede omdat ze in aanraking komen met allerlei vuil, verslepen ze smetstoffen en kunnen ze onder bepaalde omstandigheden ziekten overbrengen. Hun aanwezigheid in de directe omgeving van de mens is volstrekt ongewenst.
Kakkerlakken zijn lichtschuw. Overdag houden ze zich schuil op donkere warme vochtige plaatsen o.a. achter en onder keukenkastjes, bij motoren van koelkasten, onder plinten, in leidingkokers en putjes, in kieren en naden, in badkamers bij aquaria etc. ’s Nachts gaan ze op zoek naar voedsel. Voedselgebrek doorstaan kakkerlakken geruime tijd, tussen de 10 en 40 dagen. Bij gebrek aan voedsel knagen ze aan o.a. papier, leer en treed er kannibalisme op.

Verspreiding.

De verspreiding van kakkerlakken vindt o.a. plaats door het binnen brengen van meermalen gebruikte dozen, manden, kisten, containers, etc., met bagage en door verhuizingen en transporten. Ook in enkele tweede hands apparaten komen er vaak veel mee. Denk ook aan het weg brengen van uw apparatuur naar een reparateur waar ze in uw machine kunnen kruipen en weer mee terug komen.
Behalve het trachten te voorkomen de insecten binnen te brengen, is het zeer belangrijk om een goede hygiëne uit te voeren zodat er geen of weinig voedsel is voor deze beestjes. Allereerst kan men daar waar de kakkerlakken hun voedsel vinden, meestal de keuken, zorgen dat er s’ nachts geen eten of etensresten te vinden zijn. M.a.w. etenswaren in goed afgesloten schalen, blikken, plastic dozen of in de koelkast opbergen. Etensresten en keukenafval opruimen. Vuilnisemmers zorgvuldig afsluiten en bij voorkeur s’ nachts buiten zetten. Het dichten van doorvoeropeningen van leidingen e.d. kan bijdragen tot het beperken van de verspreiding van kakkerlakken in een gebouw.

Inventarisatie.

Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdingsactie dient een onderzoek te worden ingesteld naar de omvang van de verspreiding van kakkerlakken binnen het betrokken gebouw, alsook in de aangebouwde panden.
Na de inventarisatie (m.b.v. lijmvallen) kan overgegaan worden tot het opstellen van het bestrijdingsplan (volgorde van behandeling, toe te passen bestrijdingsmethode, benodigde apparatuur, menskracht en toegelaten middelen, etc.) en de voorlichting aan de betrokkenen.

Bestrijding.

De uitvoering van de bestrijding dient door ter zake deskundigen te geschieden. De bestrijding wordt in de meeste gevallen door plaatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen en de omgeving ervan met een grove druppel van een doelmatige en toegelaten insecticide (deltamethrin, permethrin of cyfluthrin) of d.m.v. een gel (premise, goliath).

Nazorg.

Een controle op eventuele levende kakkerlakken na 6-8 weken is noodzakelijk. Indien er levende worden aangetroffen moet er een nabehandeling plaats vinden.