Vliegen

T.S.N.Ongedierte bestrijding kan op verschillende manieren uw vliegen probleem oplossen.

Afhankelijk van de omgeving kunnen we een bestrijding uitvoeren d.m.v. een oppervlakte behandeling met een spuitvloeistof die ongeveer 6-8 weken werkzaam is.

Hierbij moet men vaak het een en ander afdekken en mag men 2,5 uur niet in de behandelde ruimte komen. Ook dient met direct goed te ventileren.
Uiteraard kunt u ook kiezen voor een mechanische bestrijding m.b.v. vliegen lampen en lijmplaat vallen.

Hier kunnen wij u vrijblijvend over adviseren en kunnen we ook eventueel de vliegenlampen leveren.