Ovenvisje

Oppervlakkig gezien lijkt dit insect veel op het zilvervisje. Hoewel beide soorten tot dezelfde familie Lepismatidae behoren, stellen zij toch heel andere eisen aan hun omgeving. De bestrijding van de soorten is totaal verschillend.
Het ovenvisje kan leven in een relatief droge, vrij warme omgeving; het zilvervisje geeft de voorkeur aan meer vochtige omstandigheden. Ovenvisjes zullen moeten worden bestreden met chemische middelen. Zonodig moet "blok"-bestrijding plaatsvinden.

Het ovenvisje is een vleugelloos insect dat 10-12,5 mm lang kan worden. De kleur is grijsachtig; op de rug komen zwarte en gele schubben voor. Aan het achterlijf bevinden zich drie "staartdraden". Het ovenvisje heeft evenals het zilvervisje zijn naam mede te danken aan de snelle, kronkelende bewegingen bij het verplaatsen.
Men kan ovenvisjes aantreffen op warme, vrij droge plaatsen, maar ook in centraal verwarmde badkamers, toiletten en keukens. In keukens, maar ook op andere plaatsen in huis bijv. op zolder bij de CV-ketel en in boekenkasten is voor deze insecten altijd wel iets eetbaars te vinden. Ze hebben bovendien maar erg weinig nodig. Het voedsel bestaat voornamelijk uit koolhydraten en af en toe uit eiwitten. Bijvoorbeeld lijm van behang, etsen en boeken wordt door hen gegeten.
Als ovenvisjes in grote aantallen voorkomen, kunnen ze aanzienlijke schade veroorzaken aan o.a. behang, boeken, postzegels, affiches, etsen, en aan producten van synthetisch materiaal, zoals kleding, wandbedekking e.d.

Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdingsactie dient een onderzoek te worden ingesteld naar de omvang van de bestrijding van ovenvisjes binnen het betrokken gebouw, alsook in de aangebouwde panden. In flatgebouwen vindt de verspreiding allereerst in verticale richting plaats via leidingkokers, etc.

Bestrijding.

De uitvoering van de bestrijding dient door ter zake deskundigen te geschieden. De bestrijding wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door plaatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen, kieren, naden en de omgeving ervan met een grove druppel van een doelmatig en toegelaten insecticide met als actieve stof bij voorkeur deltamethrin, permethrin of cyfluthrin. Deze actieve stoffen behoren tot de toxicologische groep synthetische pyrethroiden. De spuitvloeistof heeft een zeer geringe acute giftigheid, terwijl afdamping van het middel 1-2 uur na toepassing vrijwel nihil is.
Een bestrijding zal uitsluitend succesvol kunnen worden uitgevoerd, als deze in het gehele verspreidingsgebied van ovenvisjes binnen de aaneengesloten bebouwing plaatsvindt. Alle bewoners dienen hun medewerking te verlenen. Als bewoners van één of meer betrokken woningen medewerking aan de bestrijding weigeren, kan in een later stadium vanuit die woning(en) weer opnieuw verspreiding van ovenvisjes plaatsvinden.