Huismuis

Huismuizen wonen soms op zolders of in andere weinig gebruikte kamers met voldoende schuilmogelijkheden. Soms maken ze hun nesten ook in het isolatiemateriaal in holle ruimten op zolder, muren en daken. Als het stil is in huis, kun je hun geritsel horen.
De typische kleine, zwarte "muizenstrontjes" in de keukenkast of in een hoekje van de kamer en aangevreten voedsel en/of materialen zijn vaak tekens van hun nachtelijke strooptochten.

Uiterlijk en ontwikkeling.

Huismuizen hebben een slanke bouw, spitse kop, grote oren, kraalogen en een lange dunne staart. Volwassen exemplaren hebben 7-10 cm lichaamslengte en een gewicht van 15-30 gram. De wijfjes zijn van 2-12 maanden geslachtsrijp en ze hebben ongeveer 6-10 worpen per jaar. De draagtijd bedraagt 3 weken met een nestgrootte van 8-10 jongen.

Leefwijze.

Huismuizen hebben een groot aanpassingsvermogen, zijn uitstekende klimmers en springen tot ca. 30 cm hoogte. Hun reuk is het voornaamste zintuig en ze schuwen vreemde voorwerpen meestal niet. De huismuis is een alleseter met voorkeur voor vetrijke spijzen, peulvruchten en granen met een voedselopname van 3-5 gram per dag.
Ze hebben weinig behoefte aan vocht en kunnen op zeer droge omstandigheden overleven. Ze leven voornamelijk onder vloeren, op zolder of in isolatiemateriaal en in en onder opgeslagen goederen en materialen. Vooral in rommel en op rustige plaatsen met het liefst wat voedsel in de buurt.

Sporen en schade.

De zwarte harde uitwerpselen (3-8 mm lang en 1-3 mm dik) worden verspreid aangetroffen op rustige plaatsen en kasten. De sleepsporen van de staart in stoffige omgeving, "buiksmeer" op veelbelopen randen, knaagsel van o.m. isolatiematerialen, aangevreten voedsel en/of verpakkingsmaterialen zijn vaak tekens van hun nachtelijke strooptochten.
Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden, bevuilen voedselvoorraden met uitwerpselen en urine en brengen knaagschade aan diverse producten en materialen aan.

Weringmaatregelen:
- (Ventilatie)openingen in buitenmuren verkleinen tot maximaal 0,5 cm breedte.
- Dichten van gaten, scheuren en kieren in muren en vloeren.
- Beperking van voedselaanbod (opruimen afval).

Bestrijding.
Voor 100% resultaat bij een bestrijding van huismuizen zijn de volgende zaken noodzakelijk:

Alle muizen moeten gedurende meerdere dagen achtereen, dagelijks zoveel lokaas kunnen eten (3 tot 5 keer), dat ze een dodelijke dosis binnenkrijgen. Dus bij een grote populatie een groot aantal voerplaatsen maken en het lokaas regelmatig verversen.

De bestrijding duurzaam maken; d.w.z. de nodige bouwkundige weringmaatregelen treffen om te voorkomen dat er weer muizen binnendringen.

Iedere voerplaats voorzien van ca. 40 gram lokaas. Na vermindering van de opname van het lokaas kan met kleinere hoeveelheid worden volstaan.
Het is een vereiste dat alle voerplaatsen steeds in voldoende mate voorzien zijn van lokaas. Vooral in de beginfase van de bestrijding is binnen 10 dagen controle van alle voerplaatsen noodzakelijk.