Ratten

Uiterlijk en ontwikkeling.

De bruine rat is een stevig (log, lomp) gebouwd dier met een stompe snuit en grote kraalachtige ogen. De bruine rat is ca. 18-22 cm lang, de staart is ca. 18-22 cm. De draagtijd van de bruine rat is 22 - 24 dagen, er worden gemiddeld 8 jongen geboren. Na ongeveer 3 maanden zijn de jongen geslachtsrijp. De voorplanting kan, wanneer de omstandigheden gunstig zijn, het hele jaar doorgaan.

Een rattenpaar bakent het territorium af met plasjes urine (geurvlaggen). Buiten het eigen nageslacht duldt het paar geen andere soortgenoten. Als de rattenfamilie is uitgebreid is er meer voedsel nodig en wordt het leefgebied vergroot. Is hier geen plaats voor dan zal een gedeelte van de familie (migratie) verhuizen naar bijvoorbeeld de buurman. Dat leidt meestal tot gevechten met naburige ratten families. Na één jaar kan een rattenpaar ca. 600 nakomelingen voortgebracht hebben, waarvan het merendeel echter het eerste jaar niet overleeft.

Leefwijze.

De bruine rat is een uitstekende zwemmer en leeft vanuit riolen en/of grachten. Van hieruit dringt de bruine rat gebouwen binnen.
Oorspronkelijk leeft hij in vochtige kelders en riolen bij slachthuizen, hotels, restaurants en fabrieken waar levensmiddelen worden gemaakt en in de souterrains van flatgebouwen. Buiten gebouwen treffen we dit dier o.a. aan bij vuilnisbelten, houtopslagplaatsen, dijken en aan het water, daar waar voldoende voedsel is. Het zijn alleseters, zij eten echter voornamelijk graan, knolgewassen en vlees o.a. huismuizen, kuikens en jonge eenden.

Sporen en schade.

Ratten zijn niet alleen schadelijk door hun knagerijen, ze zijn ook schadelijk omdat hun aanwezigheid een gevaar vormt voor de gezondheid. De bruine rat kan op mens en dier ziekten overbrengen, zoals de Ziekt van Weil en voedselvergiftiging bij de mens en bij dieren varkenspest, pseudo-vogelpest en trichinose.
De tanden van de rat blijven voortdurend doorgroeien. Door regelmatig te knagen houdt de rat het proces van het afsluiten en aangroeien in evenwicht. In zijn knaagdrift zet de rat zijn tanden soms in allerlei "vreemde" spullen; telefoon, elektriciteit en computerkabels, verpakkingen, houten vloeren, isolatiemateriaal, pvc waterleidingsbuizen etc. Dit veroorzaakt veel overlast en kost vooral het bedrijfsleven veel geld.

De sporen van bruine ratten kunt u herkennen aan:
- Looppaden. (sporen door bijvoorbeeld het gras)
- Prenten (voetsporen) en sleepsporen van de staart en buiksmeer op veel belopen randen (zwarte verkleuring).
- Knaagsporen aan allerlei materialen.
- Uitwerpselen (bruin/zwart, stomp en ca. 2 cm lang en 0,5 cm dik).
- Holen en dicht getrapte holen die binnen een dag weer open zijn gemaakt